Analyticko - diagnostické laboratórium a ambulancie s.r.o.

Vajanského 1
080 01 Prešov
Firemný telefón: 051/ 771 23 08
IČO: 31718710
DIČ: 2020556890Informácie o ordinácii Analyticko - diagnostické laboratórium a ambulancie s.r.o.

 

Medicínske labolatórium ADL,s.r.o. v Prešove bolo založené v roku 1995.

Získaním osvedčenia o akreditácií podľa ISO/EN  17025:2005 sa zaradilo medzi špičkové labolatóriá Slovenskej republiky.

Podrobnejšie informácie  nájdete TU

(http://www.adla.sk/)

 

Klinická diagnostika :

- ambulancie

- denný stacionár

- funkčná diagnostika

- pokyny pre pacientov

- predatestačné školenia

 

Labolatórna diagnostika:

- ponuka vyšetrení

- odber biologického materiálu

- doprava a príjem biologického materiálu

- výsledky vyšetrení

- nové žiadanky pre imunológov

 

Pracoviská:

- úsek klinickej biochémie

- úsek klinickej hematológie

- úsek klinickej imunológie a alergológie

- úsek klinickej mikrobiológie

- klinická biochémia a hematológia Sabinov

- oddelenie klinickej imunológie a alergológie

Fotografie a videá

Kontaktné osoby

Sekretariát:

Jozefína Hrušková - 051 / 771 23 08

 

ostatné kontaktné údaje nájdete TU

 

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie pre dospelých

Lekár: MUDr. Zuzana Kováčová
Sestra: dipl.s. Ľubomíra Durkáčová

Tel.: 051/777 52 50
e-mail: zkalergoinfo@gmail.com

 

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie pre dospelých

Lekár: MUDr. Alena Smiešková
Sestra: Mgr. Denisa Zimová
Tel.: 051/777 52 05
e-mail:
smieskova.adla@gmail.com

 

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie pre dospelých

Lekár: MUDr. Tatiana Eštóková
Sestra: Mária Smreková
Tel.: 051/777 52 09
e-mail: estokova.adla@gmail.com

 

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie pre deti a dorast

Lekár: MUDr. Daniela Mlčochová
Sestra: Tatiana Baková

Tel.: 051/777 52 13
e-mail: mlcochova.adla@gmail.com

 

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie pre deti a dorast

Lekár: MUDr. Adriana Kolcunová
Sestra: Bc. Zuzana Ivanková

Tel.: 051/777 52 31
e-mail: kolcunova.adla@gmail.com

 

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie pre dospelých

Lekár: MUDr. Tomáš Kužma
Sestra:Bc. Denisa Chlebáková
Tel.: 051/777 52 17


Pľúcna ambulancia (Pneumologicko - ftizeologická ambulancia)

Lekár: MUDr. Anna Kapišinská
Sestra: Mária Martonová

Tel.: 051/77 03 022

e-mail: mudr.kapisinskaanna@centrum.sk

 

Pľúcna ambulancia (Pneumologicko - ftizeologická ambulancia)

Lekár: MUDr. Martin Šofranko
Sestra: Hedviga Mišenková

Tel.: 051/77 11 555

Kde nás nájdete?